تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 | 7 PM | نویسنده : یلدا
روزی نویسنده جوانی از برنارد شاو پرسید
استاد شما برای چه مینویسید/استاد:برای یک لقمه نان/ شاگرد:متاسفم بر خلاف شما ما برای فدهنگ مینویسیم/استاد هر کدام از ما برای چیزی مینویسیم ک نداریم

تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 | 7 PM | نویسنده : یلدا
روزی نویسنده جوانی از برنارد شاو پرسید
استاد شما برای چه مینویسید/استاد:برای یک لقمه نان/ شاگرد:متاسفم بر خلاف شما ما برای فدهنگ مینویسیم/استاد هر کدام از ما برای چیزی مینویسیم ک نداریم

تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 | 6 PM | نویسنده : یلدا
یلدا دختر سیاه موی بلند بالا                           یادگار نام وطن............میوه ی ایران /          در راه است.........او را بر سفره ی مهر بنشانیم و با نسل فردا پیوند زنیمتاريخ : شنبه هفتم اردیبهشت 1392 | 8 PM | نویسنده : یلدا


تاريخ : شنبه هفتم اردیبهشت 1392 | 8 PM | نویسنده : یلدا

شب بود و جاده

 برای مشاهده اندازه واقعی شب بود و جاده کلیک کنید


تاريخ : شنبه هفتم اردیبهشت 1392 | 8 PM | نویسنده : یلدا
وقتی جهان از جهنم/             و انسان از عدم/                     و سعی از ریشه ی یاس می آید/                       وقتی یک تفاوت ساده در حرف/              کفتار را به کفتر تبدیل میکند/               باید به بی تفاوتی واژه ها و واژه های بی طرفی مثل نان دل بست/             نان را از هر طرف بخوانی/               نان است

تاريخ : شنبه هفتم اردیبهشت 1392 | 8 PM | نویسنده : یلدا
وقتی جهان از جهنم/             و انسان از عدم/                     و سعی از ریشه ی یاس می آید/                       وقتی یک تفاوت ساده در حرف/              کفتار را به کفتر تبدیل میکند/               باید به بی تفاوتی واژه ها و واژه های بی طرفی مثل نان دل بست/             نان را از هر طرف بخوانی/               نان است

تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 | 6 PM | نویسنده : یلدا


تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 | 5 PM | نویسنده : یلدا
حرف های ما هنوز ناتمام تا نگاه میکنی وقت رفتن است باز هم همان حکایت همیشگی ............ پیش از ّآنکه با خبر شوی لحظه ی عزیمت تو ناگزیر میشود آی....ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر میشود

  • قالب پرشین بلاگ
  • قالب بلاگ اسکای